TMA Certificering

Leer alles over TalentManagement, Loopbaanvraagstukken, Talentenanalyses, Beroepskeuze, Competenties en HR Analytics.

Certificering Agenda
Download certificering training in PDF

Informatie

Als voorbereiding op de training is het noodzakelijk dat u zelf de TMA analyse heeft uitgevoerd en dat deze is teruggekoppeld door één van onze adviseurs of één van de TMA adviseurs binnen uw eigen organisatie. Dit heeft het doel om een referentie op te bouwen omtrent het gebruik van deze methodiek.

Cursusinformatie

Locatie

Pythagoraslaan 101 te Utrecht (gebouw De Pyth)

Tijd

09:30 – 17:00 uur

Cursusmateriaal

Wordt verstrekt bij aanvang van de training

Lunch

verzorgd door TMA op alle dagen. (Bent u gebonden aan een bepaald dieet? Laat het ons vooraf weten, dan houden we daar rekening mee)

Doel van de training

Het beste uit talenten en competenties van anderen halen. Dit doet u als  TMA professional. Na afloop van de certificeringstraining ontvangt u een ‘TMA professional certificaat’ en heeft u de volgende kennis en praktijkkunde:

 • Kent de mogelijkheden van de TMA methode
 • Kent de mogelijkheden van de TMA rapportages en kan flexibel met deze rapportages werken
 • Snapt de samenhang van de instrumenten van de TMA methode
 • Kent het theoretisch model van de TMA methode
 • Kan profielen maken in de TMA portal
 • Heeft basisvaardigheden voor het houden van TMA terugkoppelgesprekken (talentenanalyse, competentie analyse)
 • Kent het verschil tussen competenties, drijfveren en talenten
 • Kan de match maken tussen de drijfveren/talenten van een kandidaat en de competenties van een profiel
 • Heeft kennis van de ontwikkelbaarheid van competenties
 • Kent de randvoorwaarden voor het uitvoeren van talenten- en competentie analyses
 • Kan een performance matrix uitleggen en kan op basis van TMA analyses een match- en ontwikkeladvies verstrekken

Criteria voor het deelnemen aan de training

Deelnemers hebben voorafgaand aan de training een TMA talentenanalyse gemaakt en deze is teruggekoppeld door één van onze adviseurs of één van de TMA adviseurs binnen uw eigen organisatie.

Duur van de basistraining

De TMA Certificatietraining duurt 3 dagen.

Wat moeten deelnemers meenemen naar de training?

Uw eigen TMA talentenanalyse rapportage en expert rapportage.

Studie Belasting

 • Vooraf de training het invullen van de TMA Analyse en een terugkoppelgesprek voeren met een TMA Professional
 • Na trainingsdag 1 het opstarten van twee TMA Analyses voor de oefenkandidaten en het voeren van twee terugkoppelgesprekken
 • Het opstellen van een competentieprofiel in de bedrijfsportal
 • Na trainingsdag 2 het opstarten van een Competentie Analyse (360 graden feedback) voor de oefenkandidaat
 • Het schrijven van een match- en ontwikkeladvies voor de oefenkandidaat en het voorbereiden van een korte presentatie over het match- en ontwikkeladvies
 • Het maken van theoretische huiswerkvragen.

Programma

Neem contact op met TMA om u in te schrijven.