Loading...

TMA bij K_Dekker bouw & infra: Toptalenten aan boord en meer halen uit je personeel

In de bouw draait het allang niet meer alleen om technische kennis en vaardigheden. Succes zit ‘m in je talenten op de juiste manier inzetten en goed teamwork, weten ze bij K_Dekker bouw & infra. Het bedrijf verlegde de focus naar talentontwikkeling: niet alleen om toptalenten binnen te halen, maar ook om meer te halen uit het huidige personeel.

TMA TalentManagement bij Monuta

,,Waar liggen jouw talenten en hoe kunnen we die nog beter inzetten? Die vraag is de afgelopen jaren ontzettend belangrijk geworden”, vertelt Daphne Beerepoot, HR Manager bij de landelijke uitvaartorganisatie en uitvaartverzekeraar. ,,De veranderingen in de branche zorgen er binnen ons bedrijf ook voor dat we moeten reorganiseren. En dat houdt meer in dan banen schrappen, het draait vooral om de juiste mensen op de juiste plek zetten.”

Het verschil tussen skills, competenties en talenten.

Laatst vroeg een HR manager mij wat het verschil is tussen skills, competenties en talenten. Ik begrijp die vraag wel want de termen worden nogal eens door elkaar gebruikt. Bovendien denken HR adviseurs bij “competentie” al vrij snel aan de gedragscompetenties zoals die in het competentiewoordenboek van de organisatie zijn beschreven. Hoewel er overlap is, is er ook verschil tussen deze termen. Ik maak hier de verschillen duidelijk en geef inzicht in het belang hiervan voor de organisatie.

Talentmanagement met TMA bij sociale werkplaatsen: 3 voordelen

De TMA Methodiek brengt de drijfveren en talenten van medewerkers in kaart en slaat de brug naar competenties. Om te laten zien dat peilen naar talenten en drijfveren ook een meerwaarde is binnen de sociale tewerkstelling, sloegen Acerta en SST vzw, de koepel van Sociale Werkplaatsen, de handen in elkaar. Het bleek een complementaire samenwerking die beide partners veel voordelen opleverde en duidelijk maakte dat TMA ook in de sociale economie een belangrijke meerwaarde heeft. We lichten de 3 grootste voordelen toe.

Jumbo supermarkten en TMA

,,We verwachten veel van mensen en dragen graag een steentje bij aan hun persoonlijke ontwikkeling”, vertelt Hans Stommels, die al bijna 25 jaar bij Jumbo werkt. ,,Daarom kijken we niet alleen naar hun werkervaring en het functieprofiel, maar ook over welke kennis en kwaliteiten mensen beschikken. Daarop willen we acteren. Als mensen werken vanuit hun kracht, zijn ze veel gemotiveerder.”

Overboord met beoordelen, en dan?

Hein Piller, Director Business Development bij TMA, bezocht het afgelopen jaar veel verschillende organisaties, van MKB tot corporates, van profit tot non-profit van old- tot newskool. Wat hem opviel was dat elke HR-professional die hij hier sprak, aangaf dat het ‘traditionele beoordelingsgesprek’ ter discussie stond, werd aangepast of zelfs overboord werd gegooid. Hein: “Veel HR-afdelingen worstelen met de vraag: ‘Niet meer beoordelen, maar wat dan wel?

TMA en RAET: Een uitdaging op personeelsvlak? Check eerst je talenten

TMA en RAET Tip 1: Investeer in je huidige medewerkers Focus bij een personeelstekort niet alleen op het vinden en werven van talent, het is juist belangrijk om je huidige talentvolle medewerkers te binden. Investeer in ontwikkeling en tevredenheid. Anders wordt het dweilen met de kraan open. Medewerkers die zichzelf kunnen ontwikkelen en de ruimte krijgen om hun talenten te benutten, stappen minder snel over naar een andere werkgever. Maar misschien wel belangrijker; ze gaan positief praten over je bedrijf en enthousiasmeren hun netwerk erover.

Scania en TMA

Dankzij de integratie van de TMA Methode in onze HR-tools, brengen we de drijfveren, talenten en competenties van onze medewerkers samen in één visie naar de toekomst. Mieke Pareyn,HR Advisor